Historia

Aruba är en förre detta Nederländsk koloni, del av den dåvarande Nederländska Antillerna som upplöstes 2011.

Aruba beboddes först av Arawakindianer och den tidigast kända bosättningen på ön är daterad till 1000-talet.

Det var européer som upptäckte Aruba den 6 juli 1499 av spanjoren Alonso de Ojeda därför tillhörde Aruba Spanien fram till maj 1636 då den tillföll Nederländerna.

Först var det holländska West-Indische Compagniet (Nederländska Västindiska Kompaniet) som administrerade ön fram till år 1848 då den inneslöts i de Nederländska Antillerna. Mellan 1799–1816 var ön tidvis ockuperad av Storbritannien för att senare återgå till Nederländerna.

Sedan 1986 fick Aruba sin självständighet med ett -Status Aparte- och förblir härmed en del av den Nederländska Konungariket.

Hela det demokratiska systement, statsuppbyggnad, utbildning, sjukvård är grundad som det fungerar i Holland.

Det är alltså det holländska kungahuset som utnämner guvernören på Aruba.

Aruba Noord  Aruba Paradera