Curaçao Dolphin Therapy Center

cdtc-logoDetta ledande delfinassisterad terapicentrum i världen, grundades 2004 och ligger på den nederländska karibiska ön Curaçao. Våra anställda är hängivna, specialtränade och kvalificerade människor med behörig utbildning och är därför mycket kompetenta. Vi har även psykologer, sjukgymnaster, talpedagoger, arbetsterapeuter och naturligtvis, fyra flasknosdelfiner som presterar exklusivt i vårt program.

 

 

 

 

 

 

 

VILKA BESÖKER OSS

Vi tar emot cirka 400 patienter och deras familjer från hela världen varje år. Vi behandlar människor från tre år och äldre med särskilda behov som Autism, Aspergers och Downs syndrom, eller psykologiska tillstånd som depression, PTSD och utbrändhet.
Ett besök för hela familjer står i fokus om så önskas.

VAD VI GÖR

Sedan 2004 har vi erbjudit personlig delfinassisterad behandling och rehabilitering. Vi erbjuder våra två-veckors program på fyra språk: engelska, holländska, tyska och spanska. Vården för föräldrar, syskon och familj som en helhet är en viktig del av vårt behandlingskoncept.CDTC strävar kontinuerligt att tillföra terapiformer som ger mervärde i linje med kompetenser, såsom Brucker Biofeedback-metoden..

VARFÖR DET FUNGERAR

Att interagera och få kontakt med delfiner stimulerar och belönar patienter att göra framsteg. En delfin kan fånga människans uppmärksamhet och ge ett lugn som erbjuder ett unikt sätt att motivera.Efter ett två-veckors program visar våra patienter signifikanta förbättringar som hade verkat omöjligt om man hade varit hemma.