Brucker Biofeedback Method

En metod som kan komplettera delfin assisterad terapi.

Inom gångavstånd från CDTC, Curaçao Dolphin Therapy Center, hittar du Brucker Biofeedback Center, som erbjuder kostnadsfri inledande behandlingsomgång för våra patienter. Brucker Biofeedback är en metod för neuromuskulära insatser som gör signalerna mellan hjärnan och kroppen synliga eller hörbara med elektroder.

Detta hjälper patienter att optimera och stärka sina kroppsrörelser och dagliga funktioner i livet. Det är särskilt lämpligt för människor med ett neurologiskt tillstånd som hjärnskador eller skador på det centrala nervsystemet.

En förenklad förklaring, under Brucker biofeedback behandling ombeds du att göra rörelser som du inte kan göra tillräckligt bra. Till exempel: ”knyter näven”. På en datorskärm kan du se de neurala signaler som når målet, musklerna.

Med upprepade försök, kan denna feedback hjälpa dig att ”hitta” en neural väg som ger en signal till musklerna. För många av våra patienter tillför Brucker Biofeedback positiva komplementerande effekter med hjälp av delfinterapi.

Vänligen kontakta oss för mer information.

brucker

 

Läs mer här >>