Diagnoser

Curacao delfin Terapi Diagnoser

Vi erbjuder delfin assisterad terapi för ett brett spektrum av särskilda behov och med olika psykologiska orsaker.

Här är vår lista, som innefattar men inte begränsar:

• Autism • Asperger Syndrom • Downs Syndrom • Utvecklingsrubbningar
• Depression • Neurotiska störningar • Hjärn trauma Cerebral Paralys • Fobi
• Post komatöst tillstånd • Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)
• Kronisk trötthet • Försenad språkutveckling • Angelmann syndrom • Apraxi
• Ataxi • Duchennes muskeldystrofi • Dyspraxi • Dystoni • Elektiv / selektiv mutism
• FragileX syndrom • Muskulära dystrofi • Neuro-motoriska funktions-störningar
• Rett syndrom • Spastisk quadriplegi • Spina-bifida • Spinal-muskelatrofi • Talrubbningar
• Utbrändhet