Forskning

För hela Curaçao Dolphin Therapy Center, är det väldigt viktigt att alltid ha det senaste forskning om vad som händer mellan patienten och delfinen.

CDTC stödjer pågående forskning som gör att anläggningen regelbundet finns tillgängligt för forskare.

Det är vår ambition att ytterligare visa fördelarna med delfin assisterad terapi i vetenskapliga sammanhang och understryka betydelsen av metoden i ett terapeutiskt koncept för personer med särskilda behov.

Vår vetenskapliga databas

För att underlätta forskning om delfin assisterad terapi arbetar CDTC med en vetenskaplig databas som innehåller alla aktuella behandlingsdata. Med denna databas uppfyller CDTC normerna i datahantering av modern vård och rehabilitering.

Information som är av intresse för forskare kan lätt erhållas och användas. (Observera att patientens integritet skyddas mycket noggrant hela tiden.)

Läs mer här >>