Curaçao Dolphin Therapy Center

CDTC  jobbar nära ihop med de övriga som ingår i Sea Aquarium Parken.
Bor ni på Dolphin Suites, så har ni gratis inträde i parken.

Men eftersom Curaçao Dolphin Therapy Center också kallat CDTC, ser om sina kunder, ger de också en stor integritet och ger de familjer som söker för terapi, avskildhet.
Det är en av anledningarna varför inte alla vet om CDTC eller kan komma in för att se sig omkring.
Detta sker enbart i godtycke med föräldrarna som finns i parken.

Läs mer här >>

Curaçao Dolphin Therapy Center